BERÄTTARTÄVLING

Bild SFI

Söndagen den 18 mars fick elever från NKC mottaga priser i en berättartävling initierad av Nynäshamns Litterära sällskap. Det var ett  svårt men inspirerande arbete för personalen på NKC och styrelsen  i Litterära Sällskapet att välja ut pristagare bland de ca. 100 berättelser som lämnats in.

Alma_Kirlic”Minnen vi vill bevara” var ett ämne som verkligen engagerade eleverna. Barndomsminnen, första kärleken, flytten och ankomsten till Sverige målades in i beskrivningar från olika kulturer.
Före prisutdelningen kunde vi alla höra författaren Alma Kirlic berätta om sin uppväxt i Bosnien och hennes möte med den svenska skolan och kulturen. Erfarenheter som hon också skriver om i sina böcker..
Det var med en ökad kulturell förståelse och insikt vi alla lämnade Skärgårdshotellet denna söndag.

Elever och personal på NKC vill framföra ett stort tack till Litterära Sällskapet och vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

Lennart Thunqvist