Syfte och ändamål

  • Sprida kännedom om författare med anknytning till Nynäshamns kommun
  • Uppmuntra och vidareutveckla människors läsande och skrivande
  • Hitta samarbetsformer mellan litterära och andra kulturyttringar.

Sällskapet är en ideell, demokratisk förening öppen för alla som stödjer våra stadgar och ändamål. Sällskapet grundades år 2006.