Aktuellt


2021-12-13

Bästa julhälsningar till medlemmar i
Nynäshamns Litterära Sällskap

Så kommer förhoppningsvis friheten till sist efter alla corona-stängda dörrar.
Nu lockar alla musikaler, revyer och även litteraturträffar.

Vi i NLS valde en mjukstart; en berättarstund med Lennart Bagge.
Lennart, lots med minnen från havet och från att växa upp på en liten ö, fick stor
uppskattning av åhörarna.

Nu håller vi igen, köar för tredje sprutan, använder munskydd och håller avstånd.
Måtte nu allt falla på plats och ge och frihet och glädje inför nästa arrangemang.
Söndagen den 13 februari berättar Lou-Lou Hillstad om ”Moa och de fem unga –
syréntorpare och författarkollektiv” och Samuela Burenstrand med komp-band
sjunger för oss. Lokal: NSS klubbhus 14.30-16.30. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Följ oss på hemsidan / Instagram / Facebook för tid och plats inför vårens evenemang!

God Jul!
Önskar Kerstin Danielsson ordförande
och vi övriga i NLS styrelse

Foto: Stina Fredenmark


2021-10-28

Vill du bli medlem Nynäshamns Litterära Sällskap?

Följ länken nedan för att komma till medlemsanmälan:

Till medlemsanmälan


2021-10-24

Tack Lennart för ditt fina föredrag och levande beskrivningar från din barndom. Det var mycket uppskattat av alla oss åhörare!


2021-08-20

Kallelse till årsmöte 2021
Lördagen den 4 september kl 14.00 på Lövhagens Värdshus. (Utomhus).

Vi bjuder på kaffe/te samt kaka.
Vid dåligt väder återkommer vi med information om annan plats.
Annons i NP under föreningsnytt.
Medlemsavgift 100:-/år på bankgiro 5587-4150

Välkomna!

Inga Fredenmark
sekreterare NLS

Dagordning årsmöte Nynäshamns Litterära Sällskap

På årsmötet ska följande punkter behandlas:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande (skriftlig kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdag enligt §7)
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning
 7. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt inlämnade motioner
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 12. Val av valberedning (tre stycken varav en utses vara sammankallande)
 13. Val av revisor
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas

Foto: Stina Fredenmark


2021-02-22

Bästa Medlemmar NLS-Nynäshamns Litterära Sällskap

Aktuell lägesrapport:

Vi är helt styrda av Corona- pandemin.
Årsmötet för verksamhetsåret 2020 skjuts upp, förhoppningsvis kan årsmötet äga rum september 2021.
Så fort möjligheter ges kommer inbjudan till evenemang.
Jag tror att, när vi väl träffas under smittfria former, kommer vi ödmjukt ge akt på livets värde. Vi kommer att uppskatta vikten av gemensamma träffar och tillsammans glädjas över att se, lyssna och diskutera ordets makt och mening.
Fram till dess; följ NLS på vår hemsida; /www.litterarasallskapet.se/
Frågor om hemsidan besvaras av Stina Fredenmark. stina.fredenmark@gmail.com

Hälsning/ Kerstin Danielsson ordf.NLS

PS som tidigare meddelats på grund av situationen; medlemsavgiften 100 kr avser naturligtvis 2020 och 2021

Foto: Stina Fredenmark

2020-12-09

Ärade medlemmar Nynäshamns Litterära Sällskap.

Vi vill tala om att vi fortfarande existerar.
Vi har program och litterära planer för framtiden.
Framtiden är tiden efter pandemin.
Vi sparar 2020 inbetalda medlemsavgifter till 2021. 
(En avgift för två kalenderårs medlemskap).
Vi har bytt konto och är nu registrerade på Handelsbanken.
Bankgiro 5587-4150. Avgift 100kr/år (100 kr för 2020+2021).
Vi önskar er alla en fröjdefull jul mellan mat och tv stunder.

Julhälsning från styrelsen Nynäshamns Litterära Sällskap 8/12 2020

Kerstin Danielsson ordf NLS
Kerstin Bälter Collin
Inga Fredenmark
Ann-Krestin Carlson
Stina Fredenmark. ansvarig för hemsidan.


2020-08-27

Kallelse till årsmöte 2020 lördagen den 19:e september 
kl 11.00 på Lövhagens Värdshus (utomhus)

Dagordning och verksamhetsberättelse för 2019 finns bifogat i ett mail till medlemmarna. 

Vi bjuder på kaffe/te med tillbehör. Vid dåligt väder återkommer vi med information om annan plats.

Sista anmälningsdag är söndagen den 13:e september.

Maila din anmälan till vår sekreterare ingafredenmark@gmail.com

Glöm inte att sätta in medlemsavgiften (100 kr/år) på bankgirokonto 5587-4150

Varmt välkomna!


INFO I SAMBAND MED CORONAVIRUSET

2020-03-18

Styrelsen för Nynäshamns Litterära Sällskap har beslutat att frångå stadgarna och flyttar årsmötet till början av september 2020 pga av Coronavirus.
Beslutet har fattats av styrelsen per capsulam. (Beslut av brådskande ärenden mellan styrelsemöten). Tillhörande event är också framflyttat till september.

Datum meddelas senare.


Kommande evenemang


OBS! Eventet den 19 april är framskjutet pga coronavirusets framfart. Vi återkommer med nytt datum!

2020 03 08 affisch A3 B

Årsmöte för Sällskapet söndagen den 19 april 2020 kl. 13.30 på Flamenco Tapas i Nynäshamn. Från 14.00 – 16.00 tar aktiviteter vid. Lou-Lou Hillstad, bibliotekarie i Sorunda, berättar om olika författare på Södertörn.

Efter paus sjunger Samuela Burenstrand till jazzinfluerad musik kompad av Mikael Öberg. Under pausen erbjuds förfriskningar.