Aktuellt


2022-06-15

Trevligt styrelsemöte hos Carin med gott till kaffet! Håll utkik framöver inför våra höstplaner. Du som inte är medlem än kan enkelt söka medlemskap HÄR.


2022-04-04

Eventet i samband med årsmötet blev en riktig fullträff med kåseri, musik, bubbel och mumsiga tilltugg!

Hur kan livet sett ut för syréntorparna? Lou Lou Hillstad kåserade kring de unga författarna Erik, Josef, Gustav, Erik och Harry och deras förehavanden i början av förra seklet. De medverkade alla med dikter och prosa i antologin ”5 unga” som utkom 1929.

Jazzduon B.U.M.S – Samuéla Burenstrand, Mikael Ulfberg, feat. Kenji Rabson som bland annat spelade musik av Monica Zetterlund och Owe Thörnqvist.

För er som missade och för er som vill ta del av gårdagens Musik & Kåseri igen, finns nu möjligheten att se och höra allt direkt här på hemsidan för medlemmar.

Bli medlem och se all underhållning från årsmötets event!

2022-03-11


Ärade medlemmar i Nynäshamns Litterära Sällskap!

Kallelse till årsmöte 2022 

Observera att medlemsavgiften för 2022 nu är 200 kronor.
Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5587-4150.

Dagordning årsmöte Nynäshamns Litterära Sällskap

På årsmötet ska följande punkter behandlas:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande (skriftlig kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdag enligt §7)
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning
 7. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt inlämnade motioner
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 12. Val av valberedning (tre stycken varav en utses vara sammankallande)
 13. Val av revisor
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas

2021-12-13

Bästa julhälsningar till medlemmar i
Nynäshamns Litterära Sällskap

Så kommer förhoppningsvis friheten till sist efter alla corona-stängda dörrar.
Nu lockar alla musikaler, revyer och även litteraturträffar.

Vi i NLS valde en mjukstart; en berättarstund med Lennart Bagge.
Lennart, lots med minnen från havet och från att växa upp på en liten ö, fick stor
uppskattning av åhörarna.

Nu håller vi igen, köar för tredje sprutan, använder munskydd och håller avstånd.
Måtte nu allt falla på plats och ge och frihet och glädje inför nästa arrangemang.
Söndagen den 13 februari berättar Lou-Lou Hillstad om ”Moa och de fem unga –
syréntorpare och författarkollektiv” och Samuela Burenstrand med komp-band
sjunger för oss. Lokal: NSS klubbhus 14.30-16.30. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Följ oss på hemsidan / Instagram / Facebook för tid och plats inför vårens evenemang!

God Jul!
Önskar Kerstin Danielsson ordförande
och vi övriga i NLS styrelse

Foto: Stina Fredenmark


2021-10-28

Vill du bli medlem Nynäshamns Litterära Sällskap?

Följ länken nedan för att komma till medlemsanmälan:

Till medlemsanmälan


2021-10-24

Tack Lennart för ditt fina föredrag och levande beskrivningar från din barndom. Det var mycket uppskattat av alla oss åhörare!


2021-08-20

Kallelse till årsmöte 2021
Lördagen den 4 september kl 14.00 på Lövhagens Värdshus. (Utomhus).

Vi bjuder på kaffe/te samt kaka.
Vid dåligt väder återkommer vi med information om annan plats.
Annons i NP under föreningsnytt.
Medlemsavgift 100:-/år på bankgiro 5587-4150

Välkomna!

Inga Fredenmark
sekreterare NLS

Dagordning årsmöte Nynäshamns Litterära Sällskap

På årsmötet ska följande punkter behandlas:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande (skriftlig kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdag enligt §7)
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning
 7. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt inlämnade motioner
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 12. Val av valberedning (tre stycken varav en utses vara sammankallande)
 13. Val av revisor
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas

Foto: Stina Fredenmark


2021-02-22

Bästa Medlemmar NLS-Nynäshamns Litterära Sällskap

Aktuell lägesrapport:

Vi är helt styrda av Corona- pandemin.
Årsmötet för verksamhetsåret 2020 skjuts upp, förhoppningsvis kan årsmötet äga rum september 2021.
Så fort möjligheter ges kommer inbjudan till evenemang.
Jag tror att, när vi väl träffas under smittfria former, kommer vi ödmjukt ge akt på livets värde. Vi kommer att uppskatta vikten av gemensamma träffar och tillsammans glädjas över att se, lyssna och diskutera ordets makt och mening.
Fram till dess; följ NLS på vår hemsida; /www.litterarasallskapet.se/
Frågor om hemsidan besvaras av Stina Fredenmark. stina.fredenmark@gmail.com

Hälsning/ Kerstin Danielsson ordf.NLS

PS som tidigare meddelats på grund av situationen; medlemsavgiften 100 kr avser naturligtvis 2020 och 2021

Foto: Stina Fredenmark