Styrelsen

Styrelse

Ann-Krestin Carlson – ordförande
Kerstin Bälter – kassör
Inga Fredenmark – sekreterare

Stina Fredenmark – ledamot
Carin Bohlin Bagge – ledamot

Övriga funktionärer 

Gösta Rising – ordförande valberedningen
Anders B. Jonsson – ledamot valberedningen
Carin Bohlin-Bagge – revisor
Maria Oscarsson Marle – revisorsuppleant