Styrelsen

Styrelse

Kerstin Danielsson – ordförande
Kerstin Bälter – kassör
Inga Fredenmark – sekreterare
Ann-Krestin Carlsson – ledamot
Stina Fredenmark – ledamot

Övriga funktionärer 

Gösta Rising – ordförande valberedningen
Anders B. Jonsson – ledamot valberedningen
Carin Bohlin-Bagge – revisor
Maria Oscarsson Marle – revisorsuppleant