GDPR

Hantering av personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill Nynäshamns Litterära Sällskap
klargöra följande rutiner för hantering av medlemmarnas personuppgifter:

1. ANSVAR Styrelsen är ansvarig för att personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande
regler.

2. VAD De personuppgifter som hanteras är medlemmens namn och adress, i förekommande
fall även mejladress och telefonnummer. Personnummer registreras inte.

3. VARFÖR Personuppgifterna hanteras för att kunna hålla kontakt med Sällskapets
medlemmar vad gäller föreningens aktiviteter.

4. MOTTAGARE Styrelsen lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part.
Styrelsemedlemmars personuppgifter finns dock registrerade på hemsidan.

5. UPPDATERING Medlemsregistret uppdateras löpande med nya, tillkommande
medlemmar. Medlem meddelar om medlemskapet i föreningen ska upphöra, varvid
medlemmen avförs från registret. Styrelsen kan också avföra medlemmar som uteslutits av
andra skäl, till exempel ej betalt medlemsavgift 6 månader efter påminnelse.

6. LAGRING Registret finns lagrat på föreningens ordförandes dator. Av praktiska skäl kan
kopia tillfälligt finnas hos andra styrelsemedlemmar, till exempel för avstämning mot
inbetalda medlemsavgifter.