GDPR

Hantering av personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill Nynäshamns Litterära Sällskap klargöra följande rutiner för hantering av medlemmarnas personuppgifter:

1. ANSVAR Styrelsen är ansvarig för att personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande regler.

2. VAD De personuppgifter som hanteras är medlemmens namn och adress, i förekommande fall även mejladress och telefonnummer. Personnummer registreras inte.

3. VARFÖR Personuppgifterna hanteras för att kunna hålla kontakt med Sällskapets medlemmar vad gäller föreningens aktiviteter.

4. MOTTAGARE Styrelsen lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part. Styrelsemedlemmars personuppgifter finns dock registrerade på hemsidan.

5. UPPDATERING Medlemsregistret och maillistan uppdateras löpande med nya, tillkommande medlemmar samt intresserade som prenumererar på föreningens mailutskick. Personer är kvar på maillistorna och får utskick så länge de inte säger till om att de vill bli bortplockade. Detta oavsett om det betalt medlemsavgift eller inte. 

6. LAGRING Registret finns lagrat på föreningens ordförandes dator. Av praktiska skäl kan kopia tillfälligt finnas hos andra styrelsemedlemmar, till exempel för avstämning mot inbetalda medlemsavgifter.