Ylva Eggehorn

Ylva Eggehorn, född 1950, bosatt i Sorunda. Driver där Hannagården där hon har skrivarkurser, retreater och diverse kulturprogram.

Gett ut ett 40-tal böcker och har fått 20-talet litterära utmärkelser. Uppskattad föreläsare. Litterärt aktiv inom många genrer: psalmer, romaner, noveller, dramatik och lyrik. Även översatt litteratur till svenska. Romaner med självbiografiskt innehåll samt historiska romaner, bland annat om kvinnor i den bibliska historien. Hedersmedlem i Nynäshamns litterära sällskap.

Ylva Eggehorn har fått ett 20-tal litterära utmärkelser. Bland dessa ingår

•Sigtunastiftelsens författarstipendium 1981 och 1993

•Karl Vennbergs pris 1998

•Medaljen Litteris et Artibus 1999.

•Stefansmedaljen 1999

•Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2000

•Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond 2001 (delas ut av Svenska Akademien)

•Karin Boye-stipendiet 2001

•Evert Taube-stipendiet 2001

•C S Lewis-priset 2004 (Utdrag ur juryns motivering: ”Hennes psalmtexter har gett henne en plats i svenska folkets hjärtan, men vad hon än skriver – lyrik, romaner, krönikor, biografier – visar hon precis som C S Lewis att trons hemliga tecken också kan hittas i vardagen”.)

•Årets Strängnässtiftare 2013

 

Bibliografi

•Havsbarn (1963)

•Ska vi dela: dikter (1970)

•Jesus älskar dig: dikter (1972)

•Hanna: åtta radioandakter (1972)

•Ska vi dela; Jesus älskar dig (1973)

•Dikt (1973)

•På marken (1974)

•Han kommer (dikter) (1975)

•Upprättelse (1976)

•Till en ny jord (dikter) (1977)

•De levandes ansikten (1979)

•Ansikte mot ansikte: ett sätt att berätta Hannagårdens historia (1980)

•Hjärtats knytnävsslag: Dikter 1976-80 (1980)

•Stoppa julen (1982)

•Genombrott: dikter (1983)

•Att vara människa i vår tidsålder (1984) (tills. med Britta Holmström och Åke Olauson)

•Europas barnbarn: krönikor i kronologisk oordning (1985)

•Ett brev till min älskade: dikter (1986)

•Rum för bön (1986)

•Sommarbilder (1986)

•Språk för en vuxen tro (1986)

•Maria gick genom törneskog: oratorium (1987) (tonsatt av Uno Sandén)

•Kryddor i tillvaron (Artiklar ur tidningen Dagen) (1987)

•Min religionsbok: lågstadiet (1989)

•Gud är mitt i allt (1989)

•Lydia i lampans sken: dikter 1986-89 (1990)

•Förlåtelse: nyckeln till det låsta rummet (1993)

•Religion: mellanstadiet (1993)

•Kvarteret Radiomottagaren (1994)

•En av dessa timmar: roman (1996)

•Hin håles trädgård (1997) (foto: Jan Rietz)

•Att bejaka sin längtan (1997)

•Andrum: om brustenhet, tillit och tro (1997) (bilder: Margret Utbult)

•Skärgårdsturnén (1998)

•Ett hemligt tecken: dikter i urval (1998)

•Orden som sökte mig: dikter om tro och tvivel (1998)

•Leva av källan (1999)

•Liljekonvaljekungen (2000) (Bonniers)

•Förvandlingen: information som ledningsinstrument (2000)

•Språk för en vuxen tro (2001) ([Cordia])

•En karusell med madonnor (2002)

•Älska tappert och andra essäer (2003) (Artos & Norma)

•Att ta ansvar för Gud: om hängivenhet som motstånd (2004) (Cordia) (En bok om Etty Hillesum och Dietrich Bonhoeffer)

•Kryddad olja: kvinnor i Bibeln (2005)

•Duvan och lejonet (2007)

•Där lejonen bor: män och manlighet i bibeln (2008)

•En vän från himlen (2012)

•Mannen som aldrig byggde en veranda (2014)